Programe IFR

Începând cu anul universitar 2014-2015, în Academia de Studii Economice din Bucureşti  se organizează programul de studiu la forma de învăţâmânt cu frecvenţă redusă (IFR):

 

Facultatea

 

Domeniul de licenta

Programul de studii universitare de licenţă

Ultimul raport ARACIS

 

Marketing

 

Marketing

 

Marketing

AUTORIZARE

 la data de 24.04.2013