Programe ID

La momentul actual, în Academia de Studii Economice din Bucureşti, următoarele facultăţi organizează programe de studiu ID:

  

Facultatea

 

Domeniul de licenta

Programul de studii universitare de licenţă

Ultimul raport ARACIS

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE)

Cibernetică, Statistică

şi Informatică Economică

Informatică Economică

acreditare

la data de 17.03.2011.

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

acreditare

la data de 17.03.2011.

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Finanţe

Finanţe şi Bănci

acreditare

la data de 17.03.2011.

Management

Management

 Management

acreditare

la data de 17.03.2011.

 Marketing

 Marketing

 Marketing

acreditare

la data de 17.03.2011.

 Economie Agroalimentara si a Mediului

 

Economie

 Economie Agroalimentara ai a Mediului

acreditare

la data de 24.05.2018.